Yeni Ürünler
Döviz Kurları
Dolar : 6,8260  
Euro : 7,5907  
Ürün Arama

Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

İş bu sözleşme; Meşrutiyet Cad. Aslı Han No:10 K:1 D:29 Galatasaray, Beyoğlu, İstanbul - Avrupa adresinde mukim TEMİR YAYINCILIK(www.temiryayincilik.com) (Bundan böyle kısaca “www.temiryayincilik.com” olarak anılacaktır) ile www.temiryayincilik.com sitesine üye olanlar, sipariş verenler, satınalma işlemi yapanlar, başvuruda bulunulan birey/kurum ile (Bundan böyle kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır. www.temiryayincilik.com üye olmanız ile bu internet sitesinden herhangi bir sipariş geçmeniz veya başvurmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

www.temiryayincilik.com ‘ in internet üzerinden müşterilerine online olarak ürün satışı yaptığı, www.temiryayincilik.com adresinde üyelik sistemi , elektronik ortamda alış‐veriş, ürün fiyatı bilgileri alma, elektronik posta, finansal işlemler için elektronik ortamda ödeme araçları ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yöntemi, mücbir sebep, sözleşmenin devri, feshi, uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kuralları ve www.temiryayincilik.com ile MÜŞTERİ’nin yükümlülüklerini belirler.

MADDE 3 ‐ ÜYELİK SİSTEMİ

a) Müşteri Kodu: www.temiryayincilik.com tarafından belirlenecektir. (Aynı müşteri kodu iki ayrı müşteriye verilemez)

b) Yönetici Kullanıcı Adı : Üyelik esnasında müşteri tarafından kullanılan e‐posta adresi kullanıcı adı olarak kabul edilir ve müşteri bu kullanıcı adını yazılı olarak bildirmedikçe değiştiremez. Tüm kullanımlarda ve işlemlerde bu kullanıcı adı ile işlem yapar. www.temiryayincilik.com ve bu alan adına ait bütün alt alan adlarında ör (partner.e-kervanci.com ) bu kullanıcı adı ile işlemlerini yapabilir.

c www.temiryayincilik.com 'e üye olmanız halinde üye kayıt formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz. www.temiryayincilik.com deki bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse www.temiryayincilik.com kaydınızı silme yetkisine sahiptir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz firma/kurumu bağlamaktadır.

d) Şifre: İlk kullanımda geçici şifre www.temiryayincilik.com tarafından belirlenir ya da müşteri kendi şifresini kayıt esnasında belirler şifre www.temiryayincilik.com tarafından belirlenmiş ise ilk kullanımda MÜŞTERİ bu şifreyi mutlaka değiştirmesi gerekmektedir. Şifrenin değiştirilmesi, ve korunması MÜŞTERİ’ nin sorumluluğunda olup www.temiryayincilik.com şifre kullanımından doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu olmayacaktır.

e) Kullanım: MÜŞTERİ’ nin www.temiryayincilik.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir. www.temiryayincilik.com tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda herhangi bir MÜŞTERİ ’ye bu hizmeti vermekten vazgeçebilir.

f) www.temiryayincilik.com gerekli gördüğü durumlarda hiçbir bildirime gerek kalmaksızın fiyatlarında ve hizmet biçimlerinde değişiklik yapabilir.

MADDE 4 - TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A www.temiryayincilik.com ‘ un YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1‐ www.temiryayincilik.com un sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik alt yapıyı kurarak, çalışmasını sağlar.

2‐ www.temiryayincilik.com verilen siparişleri, mevcut stok ve lojistik imkanlarına göre ya da yurt dışından alınan hizmetlerin teslim süresi göz önünde bulundurularak proje ve siparişlerin hızlı bir şekilde MÜŞTERİ’ye teslimini gerçekleştirmek için azami çaba gösterir.

3‐ Sipariş teslimlerinde www.temiryayincilik.com adil bir sıra gözeterek ürün ve proje teslimi gerçekleştirecektir. Ancak www.temiryayincilik.com ’ nin bilgisi dahilinde veya dışında oluşabilecek değişikliklerden www.temiryayincilik.com sorumlu tutulamaz.

4‐ Bu sözleşme ile belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi www.temiryayincilik.com’nin güvenliğinde olup, bu bilgileri www.temiryayincilik.com ne maksatla olursa olsun üçüncü kişiler ile paylaşamaz.

5- www.temiryayincilik.com müşterilerin satın aldığı hizmetleri müşteriye sağlamakla yükümlüdür.

B‐ MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1‐ MÜŞTERİ tarafından doldurulacak kayıt formu ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde MÜŞTERİ ’lik üyeliğinin www.temiryayincilik.com tarafından tek taraflı olarak sona erdirileceğini ;

2‐ www.temiryayincilik.com tarafından kendisine verilen şifrenin ilk kullanılmaya başlanıldığı andan itibaren derhal değiştireceğini, erişim ile ilgili şifre ve kod güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu şifre ve kod kullanılarak yapılan bütün işlemlerin MÜŞTERİ tarafından yapıldığını , bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin MÜŞTERİ tarafından yetkilendirildiğini ;

3‐ Verilen siparişlerde www.temiryayincilik.com’ın belirlediği kredi limitleri dahilinde ve satış şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, eğer kredi limiti yetersiz veya yok ise kredi kartı ile ya da ürün tesliminde nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceğini, bu işlemlerden dolayı www.temiryayincilik.com’nın bütün zararlarını tazmin edeceğini;

4‐ Sisteme tanımladığı “Yönetici Kullanıcı” veya kendi tanımladığı “kullanıcı” adıyla yapacağı tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız şartsız sorumlu olacağını;

5‐ MÜŞTERİ ’nin üye bilgilerinin üçüncü kişilerce öğrenilmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı www.temiryayincilik.com‘nın sorumlu olmayacağını;

6‐ Satış esnasında, kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek ürünlerden www.temiryayincilik.com’ın sorumlu olmayacağını;

7- MÜŞTERİ kullanım hakkını satın aldığı ürünler üzerinde verdiği hasardan direkt kendisinin sorumlu olduğunu ;

8‐ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslar arası anlaşmalar ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermemeyi Kabul ,beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5‐ YETKİLER

Bu sözleşme kapsamında www.temiryayincilik.com aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.

a) www.temiryayincilik.com sitesinin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı MÜŞTERİ üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde www.temiryayincilik.com sorumlu olmayacaktır.

b) www.temiryayincilik.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin ya da hizmetlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını belirlemeye ve değiştirmeyewww.temiryayincilik.com yetkilidir. Sipariş girildikten sonra www.temiryayincilik.com yukarıda belirtilen değişiklikleri yapabileceği gibi sipariş iptali seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı ile www.temiryayincilik.com’nın stok, kapasite ve yoğunluk yapısı ile sınırlıdır. www.temiryayincilik.comsiparişi aldıktan sonra bu siparişi iptal ederek MÜŞTERi’nin ödemiş olduğu tutarı cari hesabına iade eder.

c) Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı kullanımı ile ilgili www.temiryayincilik.com tek taraflı olarak her hangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.

d) www.temiryayincilik.com sistem üzerinden almış olduğu siparişleri istediği kargo veya diğer taşıma araçları ile MÜŞTERİ ’ye ulaştırabilir.

e) www.temiryayincilik.com mevcut kredi limitleri yeterli, kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde MÜŞTERİ ‘ye alışveriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir.

f) www.temiryayincilik.com sitesi üzerinde gezen tüm ziyaretçilerin IP. adres bilgilerinin saklanması tabidir.

g) www.temiryayincilik.com MÜŞTERİ’nin www.temiryayincilik.com dan başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden www.temiryayincilik.com sorumlu değildir.

ı) İş bu sözleşme MÜŞTERİ tarafından ,üyelik kaydı gerçekleştirilirken okunur ve kabul edilmiş sayılır. www.temiryayincilik.com gerekli gördüğü müşterilerinden Yetkili imza sirküleri ile birlikte ıslak imzalı bir kopya talep eder ve böylece müşteriye imkanlar sağlanmaya başlanır. www.temiryayincilik.com bu sözleşmeyi imzalamış veya daha önce imzalamış olup şifreyi kullanmaya başlamış olan MÜŞTERİ’ lerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir.

j) www.temiryayincilik.com müşterilerin sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam, v.b ticari amaçları için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

k) www.temiryayincilik.com servislerinin güvenli, hatasız ve zamanında kullanımından, servis kalitesinden, doğru ve güvenilir sonuçlardan ve bu konudaki beklentileri taahhüt etmez.

l) www.temiryayincilik.com üyelerin dosyalarının saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut ihtiyaçlara göre bu kotalara artırma ve eksiltme hakkına şimdiden sahiptir. Ortamda bulunacak dosyaların saklanması, silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayı www.temiryayincilik.com sorumlu değildir.

m) www.temiryayincilik.com gerekli görmesi halinde üyelik gerektirmeyen servisleri , üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektiren haline dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkına sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir.

MADDE 6 - KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

A‐ İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda iki tarafta defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. (NOT: Burda neden iki taraf kayıtları denmiş. Aşağıdaki cümle ile çeliştiği gibi, yemin hakkından her iki taraf ta feragat etmiş oluyor.Bu nedenle yukarıya da temiryayincilik.COM’UN DEFTER VE KAYITLARI YAZILMALIDIR.)

 

B‐ Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak hesap uyuşmazlıklarında www.temiryayincilik.com nin Ticari defter kayıtları ve yanı sıra her türlü dijital kayıtlar esas alınır.

MADDE 7 ‐ GİZLİLİK

MÜŞTERİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde www.temiryayincilik.com sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder.

www.temiryayincilik.com MÜŞTERİ’nin bu bilgileri üçüncü kişilere ve kuruluşlara verildiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, MÜŞTERİ bu nedenle www.temiryayincilik.com‘nın uğrayacağı bütün zararları kayıtsız şartsız tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.

MADDE 8 ‐ ÜRÜN TESLİMATI

a) www.temiryayincilik.com adresinde müşterisini kullanımına sunduğu tüm ürünleri mümkün olacak en kısa sürede teslim etmeye azami gayret eder. Yurtdışı ya da diğer unsurlara bağlı olarak meydana gelecek olan gecikme ya da işlem iptallerinde www.temiryayincilik.com herhangi bir sorumluluk altına girmeyeceğini peşinen beyan eder ve müşteri teslim almadığı ürünler için gecikmelerden dolayı www.temiryayincilik.com i sorumlu tutamaz.

b) Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı www.temiryayincilik.com, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü ve gönderimdeki ürünleri durdurma hakkını saklı tutar.

MADDE 9 ‐ ÖDEME ORGANLARININ KULLANIMI VE KOŞULLAR

a) Müşteri www.temiryayincilik.com adresinde kullandığı kredi kartlarının ve diğer ödeme bilgilerinden kayıtsız şartsız sorumludur.

b) www.temiryayincilik.com şüpheli gördüğü tüm ödemeleri ve kredi kartı çekim işlemlerini iptal edebilir ve müşterinin tüm hizmetlerini durdurma hakkını saklı tutar.

c) Ödeme işlemleri yapılmayan tüm hizmetler www.temiryayincilik.com tarafından duraklatılır ve gecikmiş ödemelerde farklı fiyat politikası uygulanacağını müşteri bilir.

d) Müşteri www.temiryayincilik.com adresindeki kredi kartı bilgilerinin kayıt edilmesine ve bu bilgilerin müşterinin hizmetlerinin yenilenmesinde kullanılmasına peşinen müsade eder.

e) Müşterinin kayıtlı kredi kartı bilgileri bir havuzda toplanmaz ve 3. Şahıslarla her ne koşulda olursa olsun paylaşılmayacağını www.temiryayincilik.com beyan eder.

f) Elektronik ortamda oluşturulan mail order ve kredi kartı ödemelerindeki bilgilerin doğruluğunu müşteri taahhüt eder. Bilgilerin yanlış olması durumunda doğacak zararları ve hizmetlerin haber vermeden durdurulacağını bilir ve kabul eder.

g) Müşteriye sunulan ödeme organlarını www.temiryayincilik.com dilediği zaman değiştirebilir ya da müşterinin kullanımına kapatabilir.

MADDE 10 - VERGİLENDİRME

www.temiryayincilik.com‘ nın www.temiryayincilik.com üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi kanunlarına göre vergilendirilecektir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracata dayalı satışlar bu sistem üzerinden yapılmayacaktır. Vergi Kanunlarında ileride çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca MÜŞTERI ‘nin kayıt düzeni ile ilgili sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.

MADDE 11 ‐ TEBLİGAT ADRESİ

Tarafların bu sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar geçerlidir. Bu adreslerde bir değişiklik olması halinde adres değişikliği yapan taraf diğer tarafa yeni adresini yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bunun yapılmaması halinde eski adrese yapılacak tebligatlar kanunen geçerlidir.

MADDE 12 ‐ MÜCBİR SEBEPLER

Tabii afetler (deprem,sel vb) yangın,salgın hastalık, grev, lokavt, sivil ve askeri idare kısıtlamaları, ihtilal, isyan, dahili kargaşa ,ambargo gibi tarafların kontrolü dışında gelişen ve önceden öngörülmesi mümkün olmayan olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebep oluşması halinde mücbir sebebe maruz kalan taraf diğer tarafı gecikmeksizin haberdar edecek ve ayrıca mücbir sebep durumunu tevsik edecektir. Bu halde taraflar nasıl hareket edileceği konusunda birlikte karar vereceklerdir.Tarafların anlaşamaması halinde ve/veya mücbir sebep durumunun 15 gün devam etmesi halinde mücbir sebebe maruz kalan taraf herhangi bir zarar ziyan tazminatı ödemeksizin sözleşmeyi dilerse derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir.

MADDE 13 ‐ UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise TC kanunları (TTK,BK,MK,HUMK ve diğerleri) uygulanacaktır.

MADDE 14 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 15 ‐ YÜRÜRLÜLÜK

Müşteri www.temiryayincilik.com adresine üye olurken bu sözleşmeyi kabul ettiğini beyan eder ve bu sözleşme bu andan itibaren yürürlüğe girer.www.temiryayincilik.com gerekli gördüğü zaman bu sözleşmeyi müşterinin imzalamasını ve www.temiryayincilik.com yetkililerine ulaştırmasını talep eder.